EDUKACIJA STANOVNISTVA

Edukacija-Nisam lutalica-Ja sam napušten pas

Edukacija stanovnistva - Koalicija za zivot

Edukacija stanovnistva kroz tribine, brošure, dijaloge je jedini način koji omogućava mirnu i humanu koegzistenciju ljudi i životinja.

Koalicija za život organizacija za zaštitu, poštovanje prava i brigu o životinjma. Svoj rad je takođe usmeravala u pravcu zaštite prava i dobrobiti i odnosu čoveka i njegovom odnosu prema kućnim ljubimcima, napuštenim zivotinjama i u opšte odnosu prema svim životinjskim vrstama kroz edukaciju, popularizaciju odgovornog vlasništva, odgovornog gajenja ljubimaca, sterilizacije kao ključne metode za kontrolu populacije pasa i mačaka lutalica i udomljavanja napuštenih životinja.

Edukacija stanovnistva – predstavljanje značaja sterilizacije, kastracije odgovornog vlasnistva i našeg programa mera smanjenja populacije napuštenih životinja su primeri koji pokazuju da se problem uličnih životinja može rešiti, ali je za to neophodno angažovanje čitavog društva i države kao najbitnijeg faktora.

O NAMA

Koalicija Za Život je međunarodna neprofitna nevladina organizacija,
osnovana i registrovana u avgustu 2015. godine u Beogradu,
Srbija gde se i njeno sedište nalazi.

PRATITE NAS

SOCIAL-YOU-TUBEKOALICIJA-ZA-ZIVOT