PROGRAM KONTROLE

Dobrobit životinja

Program kontrole-Koalicija za zivot

S obzirom da je zakon o dobrobiti životinja stupio 2009. godine i da se problem do sada nije rešio te da je situacija sve ozbiljnija po pitanju postizanja ciljeva dobrobiti životinja koja su prouzrokovana zbog neprimenjivanja zakona o dobrobiti životinja (jer lokalne samouprave nisu ozbiljno pristupile nadzoru i kontroli domaćinstvima u kojima se drže životinje) a u ovom konkretnom slučaju kućnih ljubimaca, pasa i mačaka, takođe nisu ni postupile u skladu sa članom 54. zakona o dobrobiti životinja i nisu izradile program kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka. Iz svega navedenog izrodila se potreba da se izradi predlog programa kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka, kao program koji bi trebale usvojiti sve lokalne samouprave i sprovoditi ga na celoj teritoriji Republike Srbije.

O NAMA Koalicija Za Život je međunarodna neprofitna nevladina organizacija, osnovana i registrovana u avgustu 2015. godine u Beogradu, Srbija gde se i njeno sedište nalazi.
PRATITE NAS