Koalicija Za Život – Politika Privatnosti

Koalicija za zivot - zastitimo pse i macke lutalice

Koalicija Za Život je posvecena zaštiti osetljivosti i privatnosti podataka koji su nam povereni. U sklopu osnovne obaveze, Koalicija Za Život se obavezuje na odgovarajucu zaštitu i korišcenje podataka o licnosti koji su prikupljeni onlajn.

Uopšteno govoreci, naša namera je da prikupljamo samo podatke o licnosti (u daljem tekstu ih možemo zvati i licni podaci ili LP) koje su dobrovoljno dali onlajn posetioci sajta tako da možemo da ponudimo informacije i usluge pojedincima ili da ponudimo informacije o mogucnostima zaposlenja.Pregledajte ovu Izjavu o privatnosti (“Izjava o privatnosti“) kako biste saznali više o tome na koji nacin mi prikupljamo, koristimo, delimo i štitimo podatke o licnosti koje dobijamo putem ovog sajta.

01. Prikupljanje i korišcenje licnih podataka
01.1 Automatsko prikupljanje licnih podataka
01.1.1 IP adrese
01.1.2 Kolacici
01.1.3. Google analitika
01.1.4 Veb-svetionik
01.1.5 Alatke koje zavise od geografskog položaja uredaja
01.2 Vidžeti za društvene mreže i aplikacije
01.3 Deca
02. Deljenje i iznošenje podataka o licnosti
03. Izbor
04. Pristup
05. Bezbednost i integritet podataka
06. Linkovi ka drugim sajtovima
07. Promene u izjavi
08. Pitanja u vezi sa politikom i njihova primena

 

01. Prikupljanje i korišcenje podataka o licnosti

Mi dobijamo Vaše podatke o licnosti ukoliko odaberete da ih dostavite – na primer, da kontaktirate poštansko sanduce ili da se registrujete za odredjene usluge. U pojedinim slucajevima, možda ste prethodno i dostavili svoje podatke Koaliciji Za Život (ukoliko ste, na primer, bivši zaposleni). Samim registrovanjem i/ili podnošenjem podataka o licnosti Koalicija Za Život , slažete se sa time da ce se podaci koristiti u skladu sa ovom Izjavom o privatnosti.Vaši podaci o licnosti nece se koristiti u druge svrhe, osim ukoliko ne dobijemo Vašu saglasnost ili ukoliko drugacije zahteva ili nalaže zakon ili profesionalni standardi. Na primer, ukoliko nam pošaljete poruku putem E-mail-a zahtevajuci informacije o Koaliciji Za Život , mi cemo koristiti Vašu e-mail adresu i ostale podatke koje ste dostavili da bismo Vam odgovorili na zahtev. Ukoliko nam pošaljete kratku biografiju ili CV da biste konkurisali za poziciju u Koaliciji Za Život , mi cemo koristiti podatke koje ste dostavili da bismo Vas uputili na dostupne mogucnosti zaposlenja.

U nekim slucajevima kada ste se registrovali za pojedine usluge mi možemo privremeno da sacuvamo Vašu e-mail adresu dok ne primimo potvrdu o informaciji koju ste dostavili putem mail-a (tj. kada pošaljemo mail na e-mail adresu koja je dostavljena tokom Vaše registracije da bi se potvrdio zahtev za upis).

Koalicija Za Život obicno prikuplja samo podatke o licnosti neophodne da bi se ispunio Vaš zahtev. Tamo gde se traže dodatni podaci bicete o tome obavešteni u trenutku prikupljanja.

Koalicija Za Život samo prikuplja podatke o licnosti kada nam pojedinci dobrovoljno pruže takve podatke ili kada se takvi podaci zahtevaju ili su dozvoljeni da se prikupljaju zakonom ili profesionalnim standardima. Osetljivi podaci ukljucuju podatke o licnosti koji se ticu rase, nacionalne pripadnosti,politickih uverenja, clanstva u sindikatu, religijskih ili slicnih uverenja, fizickog ili mentalnog zdravlja, seksualnog opredeljenja ili krivicnog dosijea. Molimo Vas da budete obazrivi prilikom pružanja osetljivih podataka BGD Energy u, i ni pod kakvim okolnostima, ne pružajte osetljive podatke Koalicija Za Život u ukoliko niste dali saglasnost Koaliciji Za Život da koristi podatke za svoje legitimne svrhe kao i saglasnost za iznošenje i cuvanje takvih podataka u bazi podataka Koalicija Za Život. Ukoliko imate bilo kakva pitanja o tome da li je, ili može da bude, pružanje osetljivih podataka , neophodno ili odgovarajuce za odredJene svrhe, molimo Vas da kontaktirate Koaliciju Za Život.

1.1 Automatsko prikupljanje podataka o licnosti

U pojedinim slucajevima, Koalicija Za Život i pružaoci usluga koriste kolacice, i ostalu tehnologiju kako bi automatski prikupili odredenu vrstu podataka prilikom onlajn posete kao i putem mail-a koje mi možemo razmeniti. Prikupljanje ovih podataka nam omogucava da prilagodimo Vaše onlajn iskustvo, poboljšamo ucinak, upotrebljivost i efikasnost prisustva.
1.1.1 IP adrese

IP adresa predstavlja broj koji je dodeljen Vašem kompjuteru kad god pristupite internetu. To daje mogucnost kompjuterima i serverima da se prepoznaju i komuniciraju jedni sa drugima. IP adresa sa koje se posetilac javlja može biti zabeležena za svrhe IT bezbednosti i dijagnostiku sistema.Ovaj podatak može takode da posluži u zbirnom obliku za sprovodenje analize o trendovima i ucinku veb-sajta.

1.1.2 Kolacici

Kolacici mogu biti smešteni na Vašem kompjuteru ili uredaju koji omogucava internet kad god nas Vi posetite onlajn. To dozvoljava sajtu da zapamti ko su korisnici i služi razlicitim svrhama.

Na našim sajtovima pojavice se baner sa obaveštenjima zahtevajuci Vašu saglasnost za prikupljanje kolacica. Ukoliko ne date saglasnost, Vaš kompjuter ili uredaj koji omogucava internet nece biti pracen za aktivnosti na polju marketinga. Možda ce zbog funkcionalnosti biti potrebna pomocna vrsta kolacica nazvana kolacici za “unos podataka“. Takvi kolacici nece biti blokirani korišcenjem banera sa ovim obaveštenjem. Vaš izbor bice sacuvan u kolacicu i važice 90 dana. Ukoliko želite da poništite svoj izbor, možete to i da ucinite uklanjanjem Vašeg kolacica citaca.

Iako velik broj citaca automatski prihvata kolacice, možete da izaberete da li želite ili ne da prihvatite kolacice u podešavanjima Vašeg citaca (najcešce se nalazi u meniju Alati ili Parametri). Bilo kada možete da izbrišete kolacice sa Vašeg uredaja. Medutim, budite svesni da ako ne prihvatite kolacice, možda necete moci da u potpunosti iskusite pojedine elemente naših veb-sajtova.

Dodatne informacije o upravljanju kolacicima mogu da se pogledaju u datoteci za pomoc u Vašem citacu ili putem sajtova kao što su: www.allaboutcookies.org

Ostali alati i vidžeti trecih lica mogu se koristiti na našoj pojedinacnoj veb-stranici kako bi se pružila dodatna funkcionalnost. Korišcenjem ovih alata ili vidžeta može se postaviti kolacic na Vašem uredaju tako da olakša korišcenje njihovih usluga i da osigura da je Vaša interakcija prikazana propisno na našim veb-stranicama.Kolacici sami po sebi ne odaju Vašu e-mail adresu niti na neki drugi nacin odaju Vaš identitet. Prema našim analitickim izveštajima, mi možemo da dobijemo ostale identifikacione elemente, ukljucujuci i IP adrese, ali to je samo za svrhe identifikovanja broja jedinstvenih posetioca našeg veb-sajta kao i geografsko poreklo posetioca, a ne za svrhe identifikovanja pojedinacnih posetioca.

KRETANJEM PO NAŠEM VEB-SAJTU ILI UNOŠENJEM VAŠIH PODATAKA, IZRAŽAVATE SAGLASNOST SA NAŠIM STAVLJANJEM OVIH KOLACICA NA VAŠ KOMPJUTER ILI UREÐAJ.

1.1.3. Google analitika

Koalicija Za Život koristi Google analitiku. Više o tome kako Koalicija Za Život koristi Google analitiku možete naci na sledecoj stranici:
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Da bismo ponudili posetiocima veb-sajta više mogucnosti o tome na koji nacin Google analitika prikuplja podatke, Google je razvio Pomocni program „Google Analytics Opt-out Browser“. Pomocni program obaveštava Google Analytics JavaScript (ga.js) kako bi naznacio da podaci o poseti veb-sajta ne treba da se šalju Google Analitici. Pomocni program Google Analytics Opt-out Browser ne sprecava da se podaci pošalju samom veb-sajtu ili nekim drugim analitickim uslugama.

1.1.4. Veb-svetionik

Veb-svetionik je mala graficka datoteka na veb-stranici koja se može koristiti da prikuplja odredene podatke sa Vašeg kompjutera, kao što je IP adresa, vreme kada je sadržaj pregledan, tip citaca kao i postojanje kolacica prethodno postavljenih od strane istih servera. Koalicija Za Život koristi veb-svetionike samo u skladu sa primenjivim zakonom.

Koalicija Za Život ili njihovi pružaoci usluga mogu da koriste veb-svetionike kako bi istražili efikasnost veb-sajtova trecih lica koji nam pružaju usluge marketinga upravljali kolacicima.Imate opciju da prikažete pojedine neupotrebljene veb-svetionike tako što cete odbaciti njihove povezane kolacice.Veb-svetionik još uvek može zabeležiti posetu anonimnog korisnika sa Vaše IP adrese ali informacije o kolacicu nece biti zabeležene.

U pojedinim našim internet biltenima i drugim sredstvima komunikacija, možemo da nadgledamo aktivnosti primaoca kao što je ucestalost otvaranja mail-a kroz ugradene linkove u samim porukama. Mi prikupljamo ovakve informacije kako bismo izmerili interesovanja korisnika i poboljšali buduca korisnicka iskustva.

1.1.5 Alati koji zavise od geografskog položaja uredaja Koalicija Za Život može da prikuplja i koristi geografski položaj Vašeg kompjutera ili mobilnog uredaja.

Ovakvi podaci o položaju se prikupljaju u cilju pružanja informacije koje se ticu usluga za koje mislimo da ce Vam koristiti na osnovu Vašeg geografskog položaja i u cilju poboljšanja proizvoda i usluga koje zavise od geografskog položaja uredaja.

1.2 Vidžeti za društvene mreže i aplikacije

Koalicija Za Život veb-sajt- mogu da ukljucuju funkcionalnost kako bi omogucili deljenje preko aplikacija sa društvenih mreža trecih lica, kao što je opcija za Facebook, Tweeter ili Instagram vidžet. Ove aplikacije za društvene mreže mogu da prikupljaju i koriste podatke koji se ticu Vašeg korišcenja Koalicija Za Život sajta (detaljnije pogledati kolacic iznad ‘Deljenje na društvenim mrežama’).Bilo kakve licne podatke koje ste dali putem aplikacija za društvene mreže mogu prikupiti i koristiti drugi clanovi te aplikacije za društvene mreže i takve interakcije su regulisane politikama o privatnosti kompanije koja pruža aplikacije. Mi nemamo kontrolu nad tim kompanijama niti odgovornost za njihovo korišcenje Vaših podataka.

Nadalje, blogovi, forumi i ostale aplikacije ili usluge mogu biti hostovane na veb-sajtovima Koalicije Za Život (zajednickim imenom nazvani “elementi društvenih mreža“). Svrha elementa društvenih mreža je da olakša deljenje znanja i sadržaja.Bilo kakve licne podatke koje ste dali na elementima društvenih mreža Koalicije Za Život mogu biti podeljene sa drugim korisnicima tih elemenata društvenih mreža (osim ako nije drugacije navedeno u momentu prikupljanja), i nad njima mi možemo imati ogranicenu ili nikakvu kontrolu.

1.3 Deca

Koalicija Za Život razume da je važno zaštiti privatnost dece, narocito u onlajn okruženju. Naši sajtovi nisu predvidjeni za decu mladju od 13 godina.Naša je politika takva da nikada s namerom ne prikupljamo niti cuvamo podatke o bilo kojoj osobi mladjoj od 13 godina, osim u slucaju kada je to deo angažovanja o pružanju profesionalnih usluga.

2. Deljenje i iznošenje podataka o licnosti

Mi ne delimo licne podatke sa trecim licima, osim ako je neophodno za naše legitimne profesionalne i poslovne potrebe, kako bismo izvršili Vaše zahteve i/ili ako nalaže ili je dozvoljeno zakonom ili profesionalnim standardima.

U pojedinim slucajevima, Koalicija Za Život može da podeli Vaše podatke o licnosti sa raznim eksternim društvima ili pružaocima usluga ili dobavljacima koji rade u naše ime kako bi nam pomogli da ispunimo Vaše zahteve.

Koalicija Za Život može takode da obelodani podatke o licnosti u vezi sa prodajom, ustupanjem ili ostalim prenosom poslovanja na koje se podaci odnose, kako bi odgovorili na zahteve državnih organa ili agencija za sprovodjenje zakona ili tamo gde se to zahteva primenjivim zakonom, zahtevima suda ili državnim propisima.

Ovakva obelodanjivanja mogu biti potrebna i za kontrole privatnosti podataka ili bezbednosti i/ili za istraživanje ili kao odgovor na žalbu ili pretnju po bezbednost. Koalicija Za Život ne prodaje LP trecim licima. Takode, Koalicija Za Život nece preneti Vaše LP trecim licima za njihove licne potrebe marketinga.

3. Izbori

Uopšteno govoreci, Vi niste obavezni da podnesete Koaliciji Za Život – u onlajn bilo kakve LP, ali možda cemo tražiti da nam date izvesne LP kako bismo Vam dostavil i dodatne informacije o našim uslugama. Kao što je navedeno iznad u “Kolacici“, ukoliko želite da sprecite kolacice da Vas prate dok se krecete po našim sajtovima, možete ponovo da podesite Vaš citac da odbije sve kolacice ili da naznacite kada se kolacic šalje. Medutim, imajte u vidu da pojedini delovi naših sajtova možda nece dobro raditi ukoliko izaberete da odbijete kolacice.

4. Pristup

Ukoliko ste Koaliciji Za Život u dostavili licne podatke, u vecini slucajeva imate pravo da pristupite takvim podacima kako biste ispravili bilo kakve nepravilnosti.Možete takode i da pošaljete zahtev da se ažuriraju ili uklone podaci o Vama tako što cete kontaktirati Koaliciju Za Život i mi cemo preduzeti sve razumne i prakticne napore kako bismo se uskladili sa Vašim zahtevom dokle god je on saglasan sa primenjivim zakonom i profesionalnim standardima.

5. Obezbedenje i integritet podataka

Koalicija Za Život ima razumne politike i procedure bezbednosti radi zaštite podataka o licnosti od neovlašcenog gubitka, zloupotrebe, izmene ili uništenja.Medutim, uprkos najboljim naporima ne može se u potpunosti garantovati bezbednost od svih opasnosti. Prema našim mogucnostima, pristup Vašim podacima o licnosti je ogranicen na pojedince kojima je potrebno da znaju te podatke. Ovi pojedinci koji imaju pristup podacima su u obavezi da cuvaju osetljivost takvih podataka. Mi takode ulažemo razumne napore da zadržimo podatke o licnosti toliko dugo koliko su podaci neophodni da bi se uskladio zahtev pojedinca ili sve dok ta osoba ne zatraži da se podaci uklone.

6. Linkovi ka drugim sajtovima

Molimo Vas da imate u vidu da Koalicija Za Život sadrži linkove ka drugim sajtovima, ukljucujuci sajtove koje održavaju ostala društva a nisu regulisani ovom Izjavom o privatnosti vec drugim izjavama o privatnosti koje se mogu razlikovati u pojedinim delovima.Mi savetujemo korisnike da pregledaju izjavu o privatnosti na svakom veb-sajtu koji posete pre nego što obelodane bilo kakve podatke o licnosti.

7. Promene u izjavi

Koalicija Za Život može povremeno da izmeni Izjavu o privatnosti kako bi odražavala našu trenutnu praksu o privatnosti. Kada napravimo izmene u izjavi, mi cemo ispraviti i datum ažuriranja na dnu ove stranice. Savetujemo Vam da s vremena na vreme procitate Izjavu o privatnosti kako biste bili informisani o tome na koji nacin Koalicija Za Život štiti Vaše podatke.

8. Pitanja u vezi sa politikom i njihova primena

Koalicija Za Život se obavezuje da ce štiti onlajn privatnost Vaših podataka o licnosti. U slucaju da imate bilo kakva pitanja ili komentare o našem administriranju Vaših podataka o licnosti, molimo Vas da nas kontaktirate.

Koalicija Za Život , Septembar 2023.