Zakon o dobrobiti je donešen još davne 2009 godine da bi se obezbedila humana, adekvatna dobrobit životinja. Do dana današnjeg to se nije dogodilo i zbog toga smo sproveli istraživanje i uputili zahteve za inspekcijski nadzor Lokalnih samouprava i dobili odgovore koji su samo dokazali naše sumnje.

A naše sumnje su već duže vreme takve, jer sve ukazuje da nadležni nisu imali interes da se Zakon o dobrobiti primenjuje, što se da videti iz ovog dokumenta koji Vam prilažemo da bi ste se i Vi upoznali, jer smo mi zahtevali da se izvrši inspekcijski nadzor primene Zakona o dobrobiti životinja kao i Zakona o veterinsrtvu i da nadležna inspekcija utvrdi da li je odgovorno lice Lokalne samouprave postupilo u skladu sa svojim zakonskim dužnostima i obavezama a u skladu sa Zakonom o Veterinarstvu čl.46,137, 138, 143 i 146, kao i u skladu sa Zakonom o Dobrobiti životinja član.54, 65, 66, 67 , kao i da nadležna inspekcija utvrdi da li je Organ lokalne samouprave postupio u skladu sa čl.87 stav .2.

Na šta smo dobili odgovor koji je više nego jasan – evidentan – te Vam citiramo saopštenje lica koje je ovlašćeno za davanje informacija gde je u samom dokumentu odgovor jasan.

Citiramo:

“ Uprava za veterinu, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vas obaveštava da se, u skladu sa Zakonom ne poseduje tražena dokumenta, pošto nije vršen inspekcijski nadzor po Vašem zahtevu”.

S obzirom da nadležni nisu vršili inspekcijski nadzor po našem zahtevu stiče se jasna slika da nadležni nisu radili svoj posao ili nisu želeli da ga rade kao i svih godina unazad, pa se prosto dovodi u pitanje osnivanje radne grupe koje je oformilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sa svim članovima koji su izglasali izmenu Zakona o dobrobiti životinja a da se sam zakon nije primenjivao a shodno odgovoru iz Uprave za veterinu jasno je da se to nije činilo pa se postavlja, nameće pitanje koje glasi:
Na osnovu čega i kog obrazloženja je Ministarstvo a posebno na osnovu kog razloga su udruženja za zaštitu životinja glasala za izmenu Zakona o dobrobiti životinja kada se sam zakon nije ne samo poštovao već ni primenjivao i neznamo da li bi doneo štetu ili dobrobit za životinje?

Poštovani borci za prava životinja